بتك

كارخانجات كابل سازي‌ تك‌

1400/03/28 20:27:48
پایانی:34,273
(0%)
آخرین:34,949
(1.97%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:145,888
33,58834,958
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
311,073
35,643
000
14,000
34,996
000
14,000
34,995
000
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
1
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت333,37133,33333,60233,948-
حمایت233,94833,92933,69234,359-
حمایت134,44834,41033,78234,613104,847
P35,02535,00635,02535,025-
مقاومت135,52535,48736,11535,436104,847
مقاومت236,10236,08336,20535,690-
مقاومت336,60236,56436,29536,102-


آخرین اخبار بتک

نمایش اخبار قدیمی‌تر