فسرب

ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌

1400/07/27 23:05:19
پایانی:84,340
(-2.76%)
آخرین:82,410
(-4.99%)

تعداد معاملات:2,773
حجم:2.05M
ارزش معاملات:173B
حجم مبنا:197,681
82,41091,070
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
175
78,840
82,410
78,30441
1546
76,210
82,420
1701
5630
76,200
82,480
4,0001
1,788,292(87%)
987(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,052,640(100%)
875(100%)
270,417(13%)
3(0%)
حجمحقوقیتعداد
6,069(0%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 152,811,091 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.77سرانه فروش حقیقی: 197,851,037 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.29
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
8
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت352,55655,96561,13759,493-
حمایت259,49361,19762,86367,396-
حمایت173,24676,65564,58672,279253,500
P80,18381,88780,18380,183-
مقاومت193,93697,345109,41388,086257,370
مقاومت2100,873102,577111,13692,969-
مقاومت3114,626118,035112,862100,873-


آخرین اخبار فسرب

نمایش اخبار قدیمی‌تر