فسرب

ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌

1400/02/17 21:44:52
پایانی:78,780
(-0.02%)
آخرین:76,440
(-2.99%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:634,276
76,44083,520
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
76,440
517,983286
000
76,450
8,4325
000
76,460
1031
4,742(100%)
13(100%)
حجمحقیقیتعداد
4,742(100%)
6(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 28,736,520 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.46سرانه فروش حقیقی: 62,262,460 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.17
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
11
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
17
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت364,51362,97565,28270,666-
حمایت270,66669,89766,05274,192-
حمایت173,74372,20566,82176,370230,460
P79,89679,12779,89679,896-
مقاومت182,97381,43586,81883,422230,460
مقاومت289,12688,35787,58785,600-
مقاومت392,20390,66588,35789,126-


آخرین اخبار فسرب

نمایش اخبار قدیمی‌تر