فسرب

ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌

1400/05/10 19:28:41
پایانی:73,130
(0.43%)
آخرین:72,890
(0.1%)

تعداد معاملات:1,026
حجم:802,261
ارزش معاملات:58.67B
حجم مبنا:216,076
69,17076,450
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
190
72,600
72,600
9001
1113
72,350
72,900
9251
1270
72,340
72,910
361
802,261(100%)
349(100%)
حجمحقیقیتعداد
769,709(96%)
372(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
32,552(4%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 168,107,011 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.11سرانه فروش حقیقی: 151,314,030 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.90
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
9
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت329,81333,38039,96539,416-
حمایت239,41641,20042,16149,478-
حمایت156,15359,72044,35555,694213,680
P65,75667,54065,75665,756-
مقاومت182,49386,060101,42475,818218,670
مقاومت292,09693,880103,61882,034-
مقاومت3108,833112,400105,81592,096-


آخرین اخبار فسرب

نمایش اخبار قدیمی‌تر