ثپرديس

سرمايه گذاري مسكن پرديس

1400/07/30 23:43:43
پایانی:5,297
(-4.64%)
آخرین:5,278
(-4.98%)

تعداد معاملات:677
حجم:9.72M
ارزش معاملات:51.5B
حجم مبنا:2.83M
5,2785,832
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1999
5,123
5,278
1,406,59134
000
5,300
24,5472
000
5,350
9001
12,569,577(99%)
250(99%)
حجمحقیقیتعداد
12,589,577(99%)
331(100%)
100,000(1%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
80,000(1%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 266,324,197 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.32سرانه فروش حقیقی: 201,471,266 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.76
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,2641,8942,4583,762-
حمایت23,7623,5772,6464,623-
حمایت14,5204,1502,8345,15615,834
P6,0185,8336,0186,018-
مقاومت16,7766,4067,7216,87916,156
مقاومت28,2748,0897,9097,412-
مقاومت39,0328,6628,0988,274-


آخرین اخبار ثپردیس

نمایش اخبار قدیمی‌تر