وارس

سرمايه گذاري ارس صبا

1400/04/03 08:27:58
پایانی:13,073
(0.77%)
آخرین:13,100
(0.97%)

تعداد معاملات:447
حجم:1.81M
ارزش معاملات:23.67B
حجم مبنا:764,936
12,58413,362
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1397
13,043
13,290
1,1481
150,000
13,041
13,300
2,5001
153,633
13,040
13,344
4,0001
511,204(28%)
98(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,494,727(83%)
221(99%)
1,300,000(72%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
316,477(17%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 68,193,570 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.77سرانه فروش حقیقی: 88,418,851 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.30
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
10
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
5
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,8655,4536,7278,827-
حمایت28,8278,6217,15210,774-
حمایت110,96310,5517,57711,97739,082
P13,92513,71913,92513,925-
مقاومت116,06115,64918,62215,87239,824
مقاومت219,02318,81719,04717,075-
مقاومت321,15920,74719,47219,023-


آخرین اخبار وارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر