وارس

سرمایه گذاری ارس صبا

1400/07/27 22:44:22
پایانی:11,888
(-0.44%)
آخرین:11,750
(-1.59%)

تعداد معاملات:257
حجم:989,254
ارزش معاملات:11.76B
حجم مبنا:846,884
11,58312,299
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
24,000
11,700
11,750
122,0713
11,800
11,684
11,761
1,4471
19,945
11,683
11,959
5001
930,965(94%)
121(99%)
حجمحقیقیتعداد
436,165(44%)
50(93%)
58,289(6%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
553,089(56%)
4(7%)
سرانه خرید حقیقی: 91,465,387 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.88سرانه فروش حقیقی: 103,702,590 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.13
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
13
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,9738,7159,25210,306-
حمایت210,30610,1779,43111,127-
حمایت111,12310,8659,61011,63435,705
P12,45612,32712,45612,456-
مقاومت113,27313,01514,26913,27736,192
مقاومت214,60614,47714,44813,784-
مقاومت315,42315,16514,62714,606-


آخرین اخبار وارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر