واحصا

احياء صنايع خراسان

1400/04/03 05:14:45
پایانی:44,475
(-0.64%)
آخرین:43,421
(-2.99%)

تعداد معاملات:12
حجم:44,685
ارزش معاملات:1.94B
حجم مبنا:224,846
43,42146,105
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
43,421
2,570,728352
000
43,422
3,6382
000
43,510
21,9003
44,685(100%)
10(100%)
حجمحقیقیتعداد
44,685(100%)
2(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 198,736,537 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.20سرانه فروش حقیقی: 993,682,687 تومانقدرت فروش حقیقی: 5.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,0711,4038,40624,746-
حمایت224,74622,41210,74235,446-
حمایت134,08329,41513,07542,057130,263
P52,75850,42452,75852,758-
مقاومت162,09557,42773,76663,458130,263
مقاومت280,77078,43676,09970,069-
مقاومت390,10785,43978,43680,770-


آخرین اخبار واحصا

نمایش اخبار قدیمی‌تر