غمارگ

مارگارین‌

1400/08/01 18:35:28
پایانی:26,070
(-2.72%)
آخرین:26,240
(-2.08%)

تعداد معاملات:582
حجم:1.47M
ارزش معاملات:38.46B
حجم مبنا:559,701
25,46028,140
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1636
26,240
26,250
6,6772
141,100
26,230
26,300
3,6621
116,269
26,220
26,310
7,3772
969,891(66%)
163(98%)
حجمحقیقیتعداد
1,448,695(98%)
209(100%)
505,804(34%)
3(2%)
حجمحقوقیتعداد
27,000(2%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 155,123,057 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.86سرانه فروش حقیقی: 180,705,639 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.16
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
13
خرید
9
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
10
خرید
4
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,1339,87512,76216,166-
حمایت216,16616,03713,72520,578-
حمایت121,68321,42514,68723,30481,600
P27,71627,58727,71627,716-
مقاومت133,23332,97539,71232,12882,980
مقاومت239,26639,13740,67434,854-
مقاومت344,78344,52541,63739,266-


آخرین اخبار غمارگ

نمایش اخبار قدیمی‌تر