افرا

افرانت

1400/05/10 19:13:08
پایانی:28,352
(-3.29%)
آخرین:28,850
(-1.59%)

تعداد معاملات:616
حجم:921,795
ارزش معاملات:26.13B
حجم مبنا:498,472
27,85430,784
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,350
28,500
28,850
7001
310,601
28,000
28,900
1,1792
41,560
27,910
28,999
2001
815,050(88%)
208(100%)
حجمحقیقیتعداد
921,795(100%)
256(100%)
106,745(12%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 111,097,584 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.09سرانه فروش حقیقی: 102,088,796 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.92
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
9
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
12
خرید
4
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت315,86816,74418,90319,310-
حمایت219,31019,74819,62422,610-
حمایت124,50525,38120,34324,64886,876
P27,94728,38527,94727,947-
مقاومت133,14234,01839,05631,24789,678
مقاومت236,58437,02239,77533,285-
مقاومت341,77942,65540,49636,584-


آخرین اخبار افرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر