افرا

افرانت

1400/07/26 11:51:29
پایانی:18,489
(-4.32%)
آخرین:18,701
(-3.22%)

تعداد معاملات:375
حجم:863,651
ارزش معاملات:15.96B
حجم مبنا:766,245
18,35820,290
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
150,000
18,710
18,919
5,1972
12,663
18,704
18,920
2,7541
1500
18,702
18,938
1032
863,664(100%)
135(100%)
حجمحقیقیتعداد
863,664(100%)
171(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 118,283,582 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.27سرانه فروش حقیقی: 93,381,776 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.79
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-547-2,9196819,025-
حمایت29,0257,8391,88214,526-
حمایت113,85411,4833,08217,92556,052
P23,42722,24123,42723,427-
مقاومت128,25625,88534,28528,92857,628
مقاومت237,82936,64335,48532,327-
مقاومت342,65840,28736,68637,829-


آخرین اخبار افرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر