تکنار

مجتمع معادن مس تکنار

1400/08/01 18:19:40
پایانی:66,097
(2.61%)
آخرین:66,342
(2.99%)

تعداد معاملات:554
حجم:590,468
ارزش معاملات:39.02B
حجم مبنا:155,256
62,47866,342
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
103,161
66,342
72,400
10,0001
111,070
65,200
72,450
5,0001
180
65,100
72,480
5,0001
590,468(100%)
186(100%)
حجمحقیقیتعداد
430,468(73%)
177(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
160,000(27%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 209,828,835 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.31سرانه فروش حقیقی: 160,749,397 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.77
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
6
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت318,43612,89021,21040,623-
حمایت240,62337,85023,98553,336-
حمایت151,71646,17026,75761,190188,430
P73,90371,13073,90373,903-
مقاومت184,99679,45098,86286,616188,430
مقاومت2107,183104,410101,63494,470-
مقاومت3118,276112,730104,410107,183-


آخرین اخبار تکنار

نمایش اخبار قدیمی‌تر