سغرب

سیمان‌غرب‌

1400/07/27 22:23:31
پایانی:18,660
(0.05%)
آخرین:18,800
(0.8%)

تعداد معاملات:562
حجم:1.05M
ارزش معاملات:19.67B
حجم مبنا:756,430
17,72019,580
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1330
18,560
18,800
43,4702
12,000
18,550
18,900
2681
1300
18,540
18,950
2,0001
1,054,037(100%)
220(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,054,037(100%)
154(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 89,401,501 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.70سرانه فروش حقیقی: 127,716,431 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.43
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
9
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,6105,2757,52212,440-
حمایت212,44011,7728,27215,874-
حمایت115,60014,2659,02117,99556,700
P21,43020,76221,43021,430-
مقاومت124,59023,25528,49824,86458,100
مقاومت230,42029,75229,24726,985-
مقاومت333,58032,24529,99730,420-


آخرین اخبار سغرب

نمایش اخبار قدیمی‌تر