سغرب

سيمان‌غرب‌

1400/04/03 08:01:49
پایانی:22,850
(-1.59%)
آخرین:22,730
(-2.11%)

تعداد معاملات:584
حجم:847,121
ارزش معاملات:19.35B
حجم مبنا:656,455
22,06024,380
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1500
22,730
22,740
2,0002
113,166
22,710
22,760
1,3331
18,505
22,700
22,780
2301
847,121(100%)
201(100%)
حجمحقیقیتعداد
843,360(100%)
255(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
3,761(0%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 96,302,063 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.27سرانه فروش حقیقی: 75,571,670 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.78
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
11
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,6932,1055,54212,156-
حمایت212,15611,3626,68917,409-
حمایت117,44315,8557,83420,65468,620
P25,90625,11225,90625,906-
مقاومت131,19329,60537,62531,15969,510
مقاومت239,65638,86238,77034,404-
مقاومت344,94343,35539,91739,656-


آخرین اخبار سغرب

نمایش اخبار قدیمی‌تر