بپاس

بیمه پاسارگاد

1400/07/04 04:18:18
پایانی:65,562
(-0.89%)
آخرین:62,845
(-4.99%)

تعداد معاملات:567
حجم:323,414
ارزش معاملات:20.32B
حجم مبنا:1.81M
62,84569,459
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
62,845
5,086,549457
000
62,900
6452
000
63,000
25,8235
323,414(100%)
462(100%)
حجمحقیقیتعداد
323,414(100%)
35(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 45,895,386 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.08سرانه فروش حقیقی: 605,819,104 تومانقدرت فروش حقیقی: 13.20
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت330,96628,04833,84745,483-
حمایت245,48344,02435,78254,345-
حمایت154,16451,24637,71459,820188,535
P68,68167,22268,68168,681-
مقاومت177,36274,44487,97577,543188,535
مقاومت291,87990,42089,90783,018-
مقاومت3100,56097,64291,84291,879-


آخرین اخبار بپاس

نمایش اخبار قدیمی‌تر