بپاس

بيمه پاسارگاد

1400/04/03 04:53:53
پایانی:100,887
(0.21%)
آخرین:101,190
(0.51%)

تعداد معاملات:504
حجم:787,386
ارزش معاملات:79.48B
حجم مبنا:991,208
95,642105,708
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
198
101,200
101,480
1,0001
1552
101,160
101,499
1,0502
1270
101,110
101,500
12,7418
241,888(31%)
194(99%)
حجمحقیقیتعداد
677,386(86%)
196(99%)
545,498(69%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
110,000(14%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 125,790,487 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.36سرانه فروش حقیقی: 348,670,619 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.77
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
10
خرید
14
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
9
خرید
8
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت371,89674,58379,01778,078-
حمایت278,07879,42280,49684,854-
حمایت189,63492,32181,97489,040303,465
P95,81697,16095,81695,816-
مقاومت1107,372110,059120,405102,592304,390
مقاومت2113,554114,898121,883106,778-
مقاومت3125,110127,797123,362113,554-


آخرین اخبار بپاس

نمایش اخبار قدیمی‌تر