غشوكو

شوكو پارس

1400/04/03 08:01:49
پایانی:24,258
(2.92%)
آخرین:24,276
(2.99%)

تعداد معاملات:271
حجم:468,213
ارزش معاملات:11.35B
حجم مبنا:412,236
22,86224,276
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
46277,687
24,276
25,898
6,7633
11,130
24,259
25,950
1331
1250
24,100
26,256
871
468,213(100%)
69(100%)
حجمحقیقیتعداد
468,213(100%)
142(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 164,607,405 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.06سرانه فروش حقیقی: 79,985,288 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.49
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
11
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
5
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,005-2143,86712,388-
حمایت212,38811,2785,22818,625-
حمایت118,33216,1126,58822,47872,222
P28,71527,60528,71528,715-
مقاومت134,65932,43941,96334,95272,828
مقاومت245,04243,93243,32338,805-
مقاومت350,98648,76644,68445,042-


آخرین اخبار غشوکو

نمایش اخبار قدیمی‌تر