آسيا

بيمه آسيا

1400/07/29 05:37:04
پایانی:1,902
(2.47%)
آخرین:1,902
(2.47%)

تعداد معاملات:849
حجم:29.05M
ارزش معاملات:55.26B
حجم مبنا:9.65M
1,7641,948
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
211,654
1,900
1,907
304,8653
1400,000
1,892
1,908
27,6672
19,000
1,891
1,910
170,0013
12,665,631(44%)
202(100%)
حجمحقیقیتعداد
28,843,706(99%)
346(100%)
16,390,991(56%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
212,916(1%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 119,257,575 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.75سرانه فروش حقیقی: 158,557,019 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.33
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
12
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
5
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,1181,0661,2051,449-
حمایت21,4491,4231,2521,662-
حمایت11,6751,6231,2981,7935,658
P2,0061,9802,0062,006-
مقاومت12,2322,1802,5052,2195,768
مقاومت22,5632,5372,5512,350-
مقاومت32,7892,7372,5982,563-


آخرین اخبار آسیا

نمایش اخبار قدیمی‌تر