آسيا

بيمه آسيا

1400/04/02 16:18:10
پایانی:1,801
(1.8%)
آخرین:1,800
(1.75%)

تعداد معاملات:1,195
حجم:24.42M
ارزش معاملات:44B
حجم مبنا:9.65M
1,6811,857
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
215,547
1,796
1,820
232,7634
13,000
1,795
1,830
277,2023
15,594
1,781
1,832
100,0001
24,128,070(99%)
430(100%)
حجمحقیقیتعداد
22,828,070(93%)
441(100%)
300,000(1%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
1,600,000(7%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 101,057,335 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.08سرانه فروش حقیقی: 93,227,560 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.92
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
11
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
5
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,2471,2551,3421,414-
حمایت21,4141,4181,3711,547-
حمایت11,5961,6041,4001,6305,302
P1,7631,7671,7631,763-
مقاومت11,9451,9532,1571,8965,379
مقاومت22,1122,1162,1861,979-
مقاومت32,2942,3022,2152,112-


آخرین اخبار آسیا

نمایش اخبار قدیمی‌تر