کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

1400/03/29 11:04:18
پایانی:1,177
(0.17%)
آخرین:1,170
(-0.42%)

تعداد معاملات:5,942
حجم:182M
ارزش معاملات:214B
حجم مبنا:17.04M
1,1171,233
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
261,040
1,165
1,170
177,3072
2145,903
1,164
1,172
30,5002
771,572
1,163
1,173
166,5002
179,216,859(98%)
2,182(100%)
حجمحقیقیتعداد
165,598,621(91%)
1,280(99%)
3,116,894(2%)
2(0%)
حجمحقوقیتعداد
16,735,132(9%)
7(1%)
سرانه خرید حقیقی: 96,671,972 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.63سرانه فروش حقیقی: 152,273,106 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.58
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
7
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
4
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3630673760760-
حمایت2760782789893-
حمایت19771,0208189753,516
P1,1071,1291,1071,107-
مقاومت11,3241,3671,5691,2403,586
مقاومت21,4541,4761,5981,322-
مقاومت31,6711,7141,6271,454-


آخرین اخبار کرمان

نمایش اخبار قدیمی‌تر