کرمان

س. توسعه و عمران استان کرمان

1400/07/28 10:50:45
پایانی:1,046
(-1.5%)
آخرین:1,037
(-2.35%)

تعداد معاملات:2,331
حجم:87.27M
ارزش معاملات:91.29B
حجم مبنا:17.04M
1,0091,115
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
4105,478
1,036
1,037
195,2121
24720,565
1,035
1,038
26,4422
211,000
1,034
1,040
10,0001
86,381,457(99%)
842(100%)
حجمحقیقیتعداد
81,151,457(93%)
557(100%)
1,000,000(1%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
6,230,000(7%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 107,309,981 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.70سرانه فروش حقیقی: 152,395,734 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.42
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3437367480735-
حمایت2735700518908-
حمایت18918215561,0153,114
P1,1891,1541,1891,189-
مقاومت11,3451,2751,5391,3623,158
مقاومت21,6431,6081,5771,469-
مقاومت31,7991,7291,6151,643-


آخرین اخبار کرمان

نمایش اخبار قدیمی‌تر