غيوان

كيوان

1400/03/25 23:45:31
پایانی:15,350
(0%)
آخرین:15,657
(2%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:162,867
15,19715,503
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
629,643
15,503
000
000000
000000
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
1
خرید
6
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
1
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت315,37715,40515,44715,433-
حمایت215,43315,44715,46115,497-
حمایت115,54515,57315,47515,53646,971
P15,60115,61515,60115,601-
مقاومت115,71315,74115,83815,66546,971
مقاومت215,76915,78315,85215,704-
مقاومت315,88115,90915,86715,769-


آخرین اخبار غیوان

نمایش اخبار قدیمی‌تر