كمرجان

بازرگاني و توليدي مرجان كار

1400/07/29 05:37:04
پایانی:72,130
(-3.01%)
آخرین:71,760
(-3.5%)

تعداد معاملات:1,459
حجم:795,144
ارزش معاملات:57.35B
حجم مبنا:207,958
70,65178,087
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1170
71,750
71,800
1,3772
173
71,740
71,801
2,5981
1100
71,120
72,479
5921
757,067(95%)
512(99%)
حجمحقیقیتعداد
795,067(100%)
460(100%)
38,077(5%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
77(0%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 106,654,770 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.86سرانه فروش حقیقی: 124,669,962 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.17
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,656-4,5758,14737,333-
حمایت237,33333,21712,39156,773-
حمایت154,54646,31516,63068,783213,780
P88,22384,10788,22388,223-
مقاومت1105,43697,205126,889107,663218,629
مقاومت2139,113134,997131,128119,673-
مقاومت3156,326148,095135,372139,113-


آخرین اخبار کمرجان

نمایش اخبار قدیمی‌تر