معيار

سرمايه گذاري معيار صنعت پارس

1400/07/30 22:56:30
پایانی:50,898
(2.77%)
آخرین:51,011
(2.99%)

تعداد معاملات:419
حجم:933,167
ارزش معاملات:47.49B
حجم مبنا:196,472
48,04151,011
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
33133,469
51,011
000
221,340
50,894
000
1105
50,860
000
883,167(95%)
116(99%)
حجمحقیقیتعداد
573,167(61%)
195(98%)
50,000(5%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
360,000(39%)
3(2%)
سرانه خرید حقیقی: 387,512,361 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.59سرانه فروش حقیقی: 149,605,404 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.39
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
17
خرید
7
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
4
خرید
3
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت336,45937,01739,34940,565-
حمایت240,56540,84440,12744,128-
حمایت145,78846,34640,90446,330151,422
P49,89450,17349,89449,894-
مقاومت155,11755,67561,11753,457153,033
مقاومت259,22359,50261,89455,659-
مقاومت364,44665,00462,67259,223-


آخرین اخبار معیار

نمایش اخبار قدیمی‌تر