لازما

کارخانه های صنعتی آزمایش

1400/07/28 10:44:11
پایانی:27,839
(2.47%)
آخرین:27,982
(2.99%)

تعداد معاملات:290
حجم:970,206
ارزش معاملات:27B
حجم مبنا:389,378
26,35227,982
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
77271,768
27,982
28,210
101
1200
27,980
28,776
8,8612
1173,774
27,777
28,879
2,0001
970,576(100%)
103(100%)
حجمحقیقیتعداد
789,309(81%)
100(98%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
181,267(19%)
2(2%)
سرانه خرید حقیقی: 262,328,788 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.19سرانه فروش حقیقی: 219,735,732 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.84
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
12
خرید
12
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
4
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
8
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت320,27620,50221,62122,288-
حمایت222,28822,40121,99423,997-
حمایت124,75224,97822,36725,05480,404
P26,76426,87726,76426,764-
مقاومت129,22829,45432,06428,47381,648
مقاومت231,24031,35332,43729,530-
مقاومت333,70433,93032,81131,240-


آخرین اخبار لازما

نمایش اخبار قدیمی‌تر