کمنگنز

معادن‌منگنزایران‌

1400/07/27 21:57:12
پایانی:69,630
(0.51%)
آخرین:70,390
(1.61%)

تعداد معاملات:164
حجم:116,095
ارزش معاملات:8.12B
حجم مبنا:229,533
65,81072,730
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
31,281
69,370
70,390
6,4503
1124
69,360
70,400
8401
2430
69,350
70,500
3,5844
116,095(100%)
63(100%)
حجمحقیقیتعداد
96,009(83%)
63(98%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
20,086(17%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 128,312,616 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.21سرانه فروش حقیقی: 106,112,804 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.83
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
9
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
4
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت335,71633,29539,41250,373-
حمایت250,37349,16241,45359,720-
حمایت160,18657,76543,49165,495207,490
P74,84373,63274,84374,843-
مقاومت184,65682,23596,50884,190211,960
مقاومت299,31398,10298,54689,965-
مقاومت3109,126106,705100,58799,313-


آخرین اخبار کمنگنز

نمایش اخبار قدیمی‌تر