كمنگنز

معادن‌منگنزايران‌

1400/04/03 07:40:49
پایانی:61,090
(0.69%)
آخرین:60,770
(0.16%)

تعداد معاملات:734
حجم:689,554
ارزش معاملات:42.12B
حجم مبنا:245,539
57,64063,700
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
183
60,770
61,200
601
36,922
60,730
61,250
2951
1150
60,710
61,550
99,6771
689,554(100%)
298(100%)
حجمحقیقیتعداد
389,231(56%)
173(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
300,323(44%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 141,358,570 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.03سرانه فروش حقیقی: 137,445,790 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.97
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
13
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت326,13022,26528,68242,830-
حمایت242,83040,89730,82352,635-
حمایت151,80047,93532,96158,694179,990
P68,50066,56768,50068,500-
مقاومت177,47073,60588,57878,305182,170
مقاومت294,17092,23790,71684,364-
مقاومت3103,14099,27592,85794,170-


آخرین اخبار کمنگنز

نمایش اخبار قدیمی‌تر