ختور

رادياتور ايران‌

1400/04/03 04:38:17
پایانی:16,250
(-4.63%)
آخرین:16,190
(-4.98%)

تعداد معاملات:7,163
حجم:33.18M
ارزش معاملات:539B
حجم مبنا:923,077
16,19017,890
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
16,190
1,067,279144
000
16,210
1,1661
000
16,240
1,7663
32,494,270(98%)
3,217(100%)
حجمحقیقیتعداد
30,260,911(91%)
1,960(100%)
694,139(2%)
6(0%)
حجمحقوقیتعداد
2,927,498(9%)
4(0%)
سرانه خرید حقیقی: 164,137,981 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.65سرانه فروش حقیقی: 250,887,654 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.53
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
7
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت312,43011,96012,66514,310-
حمایت214,31014,07512,90015,387-
حمایت115,25014,78013,13516,05248,570
P17,13016,89517,13017,130-
مقاومت118,07017,60019,24418,20749,110
مقاومت219,95019,71519,47918,872-
مقاومت320,89020,42019,71519,950-


آخرین اخبار ختور

نمایش اخبار قدیمی‌تر