ختور

رادياتور ايران‌

1400/07/29 05:31:52
پایانی:18,940
(2.65%)
آخرین:18,700
(1.35%)

تعداد معاملات:1,920
حجم:6.74M
ارزش معاملات:127B
حجم مبنا:791,975
17,53019,370
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
5403,013
18,610
18,700
3721
1300
18,570
18,800
1,4421
24,084
18,550
18,840
3752
6,746,618(100%)
594(100%)
حجمحقیقیتعداد
6,730,454(100%)
639(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
16,164(0%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 215,119,435 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.08سرانه فروش حقیقی: 199,491,077 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.93
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
5
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,9833,4906,02511,546-
حمایت211,54610,8006,87015,420-
حمایت115,12313,6307,71517,81355,700
P21,68620,94021,68621,686-
مقاومت125,26323,77029,68425,56056,500
مقاومت231,82631,08030,52927,953-
مقاومت335,40333,91031,37531,826-


آخرین اخبار ختور

نمایش اخبار قدیمی‌تر