دامین

داروسازی‌ امین‌

1400/07/26 10:44:08
پایانی:3,058
(-1.79%)
آخرین:3,000
(-3.66%)

تعداد معاملات:245
حجم:2.43M
ارزش معاملات:7.33B
حجم مبنا:4.69M
2,9593,269
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,896
2,999
3,000
592,0274
110,000
2,995
3,038
40,0001
23,440
2,994
3,039
54,5022
2,358,290(97%)
101(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,828,279(75%)
69(99%)
80,000(3%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
610,011(25%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 71,402,483 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.88سرانه فروش حقیقی: 81,027,205 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.13
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37284388801,902-
حمایت21,9021,7571,0272,577-
حمایت12,4962,2061,1742,9949,242
P3,6703,5253,6703,670-
مقاومت14,2643,9745,0054,3459,466
مقاومت25,4385,2935,1524,762-
مقاومت36,0325,7425,3005,438-


آخرین اخبار دامین

نمایش اخبار قدیمی‌تر