افق

فروشگاههاي زنجيره اي افق كوروش

1400/03/28 19:20:30
پایانی:64,270
(-0.09%)
آخرین:64,420
(0.13%)

تعداد معاملات:328
حجم:243,433
ارزش معاملات:15.58B
حجم مبنا:1.2M
61,12067,540
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1507
64,430
64,450
21,4381
1300
63,780
64,460
1,1842
175
63,750
64,480
5,1583
91,628(38%)
87(99%)
حجمحقیقیتعداد
227,591(93%)
169(99%)
151,805(62%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
15,842(7%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 67,688,868 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.78سرانه فروش حقیقی: 86,551,914 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.28
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
14
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت353,24052,54054,52057,900-
حمایت257,90057,55055,18060,925-
حمایت161,16060,46055,84062,794191,950
P65,82065,47065,82065,820-
مقاومت169,08068,38072,99968,845193,420
مقاومت273,74073,39073,65970,714-
مقاومت377,00076,30074,32073,740-


آخرین اخبار افق

نمایش اخبار قدیمی‌تر