فبيرا

بسته‌ بندي‌ ايران‌

1400/07/29 05:21:27
پایانی:1,900
(-1.09%)
آخرین:1,864
(-2.96%)

تعداد معاملات:237
حجم:2.46M
ارزش معاملات:4.61B
حجم مبنا:5.26M
1,8641,978
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
1,864
242,5216
000
1,897
80,0001
000
1,898
362,0002
2,129,082(87%)
86(98%)
حجمحقیقیتعداد
2,199,873(89%)
79(99%)
331,100(13%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
260,309(11%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 47,037,858 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.89سرانه فروش حقیقی: 52,908,337 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.12
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39908811,0451,427-
حمایت21,4271,3721,0991,677-
حمایت11,6451,5361,1541,8325,592
P2,0822,0272,0822,082-
مقاومت12,3002,1912,5732,3325,648
مقاومت22,7372,6822,6282,487-
مقاومت32,9552,8462,6822,737-


آخرین اخبار فبیرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر