كاذر

فرآورده‌هاي‌نسوزآذر

1400/07/30 22:40:48
پایانی:13,560
(0.51%)
آخرین:13,370
(-0.88%)

تعداد معاملات:330
حجم:777,951
ارزش معاملات:10.56B
حجم مبنا:1.1M
12,82014,160
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1745
13,370
13,450
1,0001
1746
13,350
13,470
1,0001
15,524
13,340
13,490
4501
777,951(100%)
117(100%)
حجمحقیقیتعداد
777,951(100%)
135(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 90,162,526 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.15سرانه فروش حقیقی: 78,140,856 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.87
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
10
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,5561,5653,5327,483-
حمایت27,4836,9874,18810,489-
حمایت110,4269,4354,84412,34639,770
P15,35314,85715,35315,353-
مقاومت118,29617,30521,89518,35940,660
مقاومت223,22322,72722,55120,216-
مقاومت326,16625,17523,20723,223-


آخرین اخبار کاذر

نمایش اخبار قدیمی‌تر