شجم

صنایع پتروشیمی تخت جمشید

1400/07/04 03:42:02
پایانی:13,083
(4.69%)
آخرین:13,120
(4.99%)

تعداد معاملات:911
حجم:6.19M
ارزش معاملات:81.06B
حجم مبنا:2.6M
11,87213,120
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1124,291
13,120
13,340
6051
71,004,818
13,000
13,501
5001
3405,000
12,990
13,950
6,7512
5,692,976(92%)
341(99%)
حجمحقیقیتعداد
5,196,158(84%)
290(99%)
503,182(8%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
1,000,000(16%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 218,419,956 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.93سرانه فروش حقیقی: 234,418,396 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.07


آخرین اخبار شجم

نمایش اخبار قدیمی‌تر