شسپا

نفت سپاهان

1400/03/29 10:47:09
پایانی:15,200
(0.26%)
آخرین:15,380
(1.45%)

تعداد معاملات:278
حجم:913,447
ارزش معاملات:14B
حجم مبنا:3.8M
14,41015,910
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
119,209
15,380
15,400
2,9661
11,417
15,350
15,410
15,0002
11,169
15,310
15,420
5,0001
363,447(40%)
75(97%)
حجمحقیقیتعداد
798,447(87%)
139(99%)
550,000(60%)
2(3%)
حجمحقوقیتعداد
115,000(13%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 73,658,592 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.84سرانه فروش حقیقی: 87,312,189 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.19
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
11
خنثی
1
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
5
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت311,12611,25011,91512,333-
حمایت212,33312,39512,13613,349-
حمایت113,78613,91012,35813,97745,310
P14,99315,05514,99314,993-
مقاومت116,44616,57018,12116,00945,980
مقاومت217,65317,71518,34316,637-
مقاومت319,10619,23018,56517,653-


آخرین اخبار شسپا

نمایش اخبار قدیمی‌تر