شسپا

نفت سپاهان

1400/08/01 17:32:33
پایانی:3,326
(-0.92%)
آخرین:3,320
(-1.1%)

تعداد معاملات:2,005
حجم:46.18M
ارزش معاملات:153B
حجم مبنا:22.4M
3,1903,524
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1100,000
3,320
3,320
101,4421
11,590
3,318
3,325
3051
2402,996
3,313
3,326
1,5831
37,589,142(81%)
606(99%)
حجمحقیقیتعداد
37,485,446(81%)
473(99%)
8,596,304(19%)
5(1%)
حجمحقوقیتعداد
8,700,000(19%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 206,306,082 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.78سرانه فروش حقیقی: 263,586,878 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.28
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
12
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,4662,4192,5752,825-
حمایت22,8252,8022,6273,064-
حمایت13,0903,0432,6793,2119,975
P3,4493,4263,4493,449-
مقاومت13,7143,6674,0303,68810,064
مقاومت24,0734,0504,0823,835-
مقاومت34,3384,2914,1354,073-


آخرین اخبار شسپا

نمایش اخبار قدیمی‌تر