نشار

كارخانجات پشمبافي افشار يزد

1400/03/25 23:24:52
پایانی:1
(0%)
آخرین:1
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:4M
11
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2200,000
1
000
000000
000000


آخرین اخبار نشار

- محمود رحمانی - 15 ماه پیش
0
0

28

نمایش اخبار قدیمی‌تر