فلوله

لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌

1400/07/26 10:19:20
پایانی:1,260
(-4.54%)
آخرین:1,254
(-5%)

تعداد معاملات:413
حجم:17.56M
ارزش معاملات:22.12B
حجم مبنا:11.52M
1,2541,386
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,000
1,238
1,254
45,784,121322
323,273
1,236
1,255
21,8233
110,000
1,203
1,258
100,0001
17,566,196(100%)
232(100%)
حجمحقیقیتعداد
17,566,196(100%)
93(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 95,402,616 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.40سرانه فروش حقیقی: 237,993,623 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.49
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
6
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
3
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-23,934-27,067-22,341-11,349-
حمایت2-11,349-12,915-20,764-4,127-
حمایت1-5,030-8,163-19,1893333,884
P7,5555,9887,5557,555-
مقاومت113,87410,74121,76714,7763,947
مقاومت226,45924,89223,34219,237-
مقاومت332,77829,64524,91926,459-


آخرین اخبار فلوله

نمایش اخبار قدیمی‌تر