سیستم

همکاران سیستم

1400/07/27 20:49:24
پایانی:5,670
(0.53%)
آخرین:5,720
(1.41%)

تعداد معاملات:280
حجم:2.71M
ارزش معاملات:15.43B
حجم مبنا:3.41M
5,3605,920
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
7130,543
5,700
5,720
1,5211
1100,000
5,650
5,740
11,1293
213,000
5,640
5,750
31,0001
2,285,883(84%)
76(99%)
حجمحقیقیتعداد
2,717,883(100%)
87(100%)
432,000(16%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 170,538,902 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.96سرانه فروش حقیقی: 177,130,995 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.04
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
8
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
5
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-26,156-30,035-24,072-10,353-
حمایت2-10,353-12,292-22,083-1,242-
حمایت1-2,306-6,185-20,0964,38516,940
P13,49611,55713,49613,496-
مقاومت121,54317,66531,57622,60717,240
مقاومت237,34635,40733,56328,235-
مقاومت345,39341,51535,55237,346-


آخرین اخبار سیستم

نمایش اخبار قدیمی‌تر