سیستم

همکاران سیستم

1399/12/12 12:29:53
پایانی:26,280
(-1.27%)
آخرین:26,090
(-1.99%)

تعداد معاملات:379
حجم:1.19M
ارزش معاملات:31.12B
حجم مبنا:1.82M
26,09028,210
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
26,090
496,85341
000
26,380
30,9823
000
26,430
1,2001
623,881(52%)
170(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,191,425(100%)
138(99%)
568,891(48%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
1,347(0%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 96,444,662 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.43سرانه فروش حقیقی: 226,888,760 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.35
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
20
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
18
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3263-2,5652,25712,736-
حمایت212,73611,3223,86620,105-
حمایت119,55316,7255,47324,65779,110
P32,02630,61232,02632,026-
مقاومت138,84336,01547,26639,39579,630
مقاومت251,31649,90248,87343,947-
مقاومت358,13355,30550,48251,316-


آخرین اخبار سیستم

نمایش اخبار قدیمی‌تر