ثتوسا

س.توسعه و عمران استان اردبيل

1400/04/03 06:32:56
پایانی:38,822
(-0.02%)
آخرین:36,891
(-4.99%)

تعداد معاملات:3
حجم:1,337
ارزش معاملات:49.32M
حجم مبنا:257,586
36,89140,773
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
36,891
2,244,275369
000
36,892
6,4282
000
37,000
6,4282
1,337(100%)
3(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,337(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 17,301,671 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.33سرانه فروش حقیقی: 51,905,014 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت333,72433,32833,92235,307-
حمایت235,30735,10934,12036,214-
حمایت136,09935,70334,31836,775110,673
P37,68237,48437,68237,682-
مقاومت138,47438,07839,46338,589110,673
مقاومت240,05739,85939,66139,150-
مقاومت340,84940,45339,85940,057-


آخرین اخبار ثتوسا

نمایش اخبار قدیمی‌تر