ثتوسا

س.توسعه و عمران استان اردبیل

1400/07/27 20:44:07
پایانی:22,213
(2.51%)
آخرین:21,910
(1.11%)

تعداد معاملات:885
حجم:1.84M
ارزش معاملات:41.04B
حجم مبنا:451,712
21,01822,318
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
121,990
21,883
21,910
1,3711
211,000
21,882
22,050
3,5281
11,795
21,881
22,184
9832
1,848,027(100%)
320(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,643,340(89%)
386(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
204,687(11%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 128,281,949 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.36سرانه فروش حقیقی: 94,568,682 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.74
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
11
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,7605,0317,88914,205-
حمایت214,20513,3418,84218,572-
حمایت118,19216,4639,79421,27066,017
P25,63724,77325,63725,637-
مقاومت129,62427,89534,56330,00466,553
مقاومت237,06936,20535,51532,702-
مقاومت341,05639,32736,46937,069-


آخرین اخبار ثتوسا

نمایش اخبار قدیمی‌تر