بسویچ

پارس‌سویچ‌

1400/07/28 09:22:01
پایانی:18,240
(-0.16%)
آخرین:18,290
(0.1%)

تعداد معاملات:50
حجم:39,069
ارزش معاملات:690M
حجم مبنا:800,000
17,36019,180
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
16,065
17,870
18,280
2,1001
1290
17,860
18,290
9921
2868
17,850
18,320
8,7183
70,220(100%)
28(100%)
حجمحقیقیتعداد
70,220(100%)
22(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 45,743,314 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.79سرانه فروش حقیقی: 58,218,763 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.27
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,003403,0359,956-
حمایت29,9568,9754,03414,533-
حمایت113,98312,0205,03217,36055,400
P21,93620,95521,93621,936-
مقاومت125,96324,00030,98726,51356,970
مقاومت233,91632,93531,98529,340-
مقاومت337,94335,98032,98533,916-


آخرین اخبار بسویچ

نمایش اخبار قدیمی‌تر