ونوین

بانک‌اقتصادنوین‌

1400/07/27 22:49:35
پایانی:3,819
(1.32%)
آخرین:3,803
(0.9%)

تعداد معاملات:1,762
حجم:34.95M
ارزش معاملات:133B
حجم مبنا:12.17M
3,5813,957
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
151,254,264
3,800
3,805
30,0001
222,000
3,799
3,810
100,0002
325,790
3,798
3,819
4,6161
27,016,733(77%)
560(99%)
حجمحقیقیتعداد
19,758,407(57%)
323(99%)
7,941,674(23%)
8(1%)
حجمحقوقیتعداد
15,200,000(43%)
4(1%)
سرانه خرید حقیقی: 184,244,470 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.79سرانه فروش حقیقی: 233,614,106 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.27
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
12
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,6681,4771,8692,644-
حمایت22,6442,5482,0003,243-
حمایت13,2383,0472,1313,61411,432
P4,2144,1184,2144,214-
مقاومت14,8084,6175,5324,81311,792
مقاومت25,7845,6885,6635,184-
مقاومت36,3786,1875,7945,784-


آخرین اخبار ونوین

نمایش اخبار قدیمی‌تر