ونوين

بانك‌اقتصادنوين‌

1400/04/03 05:19:57
پایانی:4,717
(0.04%)
آخرین:4,740
(0.53%)

تعداد معاملات:3,284
حجم:68.42M
ارزش معاملات:322B
حجم مبنا:12.17M
4,4804,950
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
180,000
4,797
4,797
410,1304
11,060
4,735
4,798
500,0002
377,005
4,730
4,799
385,6965
36,029,860(53%)
944(99%)
حجمحقیقیتعداد
55,399,084(81%)
1,123(99%)
32,393,879(47%)
11(1%)
حجمحقوقیتعداد
13,024,655(19%)
7(1%)
سرانه خرید حقیقی: 180,034,798 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.77سرانه فروش حقیقی: 232,695,885 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.29
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
14
خرید
8
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
12
خرید
4
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,7332,9143,2183,160-
حمایت23,1603,2503,3203,624-
حمایت13,9504,1313,4213,91214,170
P4,3774,4674,3774,377-
مقاومت15,1675,3486,0584,84114,340
مقاومت25,5945,6846,1595,129-
مقاومت36,3846,5656,2615,594-


آخرین اخبار ونوین

نمایش اخبار قدیمی‌تر