وصنا

گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌

1400/07/27 22:49:35
پایانی:7,260
(4.61%)
آخرین:7,270
(4.75%)

تعداد معاملات:659
حجم:8.75M
ارزش معاملات:63.6B
حجم مبنا:2.45M
6,6007,280
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
226,774
7,270
7,280
117,7192
12,744
7,260
7,370
4,0002
110,000
7,200
7,500
2,5001
8,759,455(100%)
243(100%)
حجمحقیقیتعداد
6,559,455(75%)
264(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
2,200,000(25%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 261,702,235 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.45سرانه فروش حقیقی: 180,385,012 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.69
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
10
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
4
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,3402,2403,0354,030-
حمایت24,0303,9803,3005,244-
حمایت15,5205,4203,5655,99520,420
P7,2107,1607,2107,210-
مقاومت18,7008,60010,4548,42421,030
مقاومت210,39010,34010,7199,175-
مقاومت311,88011,78010,98510,390-


آخرین اخبار وصنا

نمایش اخبار قدیمی‌تر