وصنا

گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌

1400/04/03 08:33:12
پایانی:5,143
(0.68%)
آخرین:5,200
(1.8%)

تعداد معاملات:384
حجم:1.6M
ارزش معاملات:8.28B
حجم مبنا:2.91M
4,8535,363
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
5,200
5,200
24,8003
120,000
5,190
5,228
10,0001
24,000
5,151
5,229
10,0001
1,597,675(100%)
114(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,598,830(100%)
128(99%)
2,505(0%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
1,350(0%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 72,077,566 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.12سرانه فروش حقیقی: 64,240,489 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.89
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
8
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,0103,1483,4903,556-
حمایت23,5563,6253,6044,078-
حمایت14,3784,5163,7184,40115,560
P4,9244,9934,9244,924-
مقاومت15,7465,8846,6815,44615,700
مقاومت26,2926,3616,7955,769-
مقاومت37,1147,2526,9106,292-


آخرین اخبار وصنا

نمایش اخبار قدیمی‌تر