سمگا

گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي

1400/04/03 08:33:12
پایانی:21,294
(4.45%)
آخرین:21,166
(3.83%)

تعداد معاملات:2,192
حجم:7.8M
ارزش معاملات:166B
حجم مبنا:1.8M
19,36621,404
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
29,753
21,166
21,200
30,1881
1380
21,165
21,240
6,8731
263,975
21,161
21,290
5,0001
7,452,987(96%)
795(100%)
حجمحقیقیتعداد
7,796,687(100%)
756(100%)
350,000(4%)
3(0%)
حجمحقوقیتعداد
6,300(0%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 199,627,553 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.91سرانه فروش حقیقی: 219,606,683 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.10
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
9
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
4
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,3727,6609,91113,586-
حمایت213,58613,23010,66117,025-
حمایت117,37616,66411,41119,15063,071
P22,59022,23422,59022,590-
مقاومت126,38025,66830,92026,02963,974
مقاومت231,59431,23831,67028,154-
مقاومت335,38434,67232,42131,594-


آخرین اخبار سمگا

نمایش اخبار قدیمی‌تر