بفجر

فجر انرژی خلیج فارس

1400/07/04 04:23:29
پایانی:30,690
(0.85%)
آخرین:31,150
(2.36%)

تعداد معاملات:531
حجم:1.5M
ارزش معاملات:46.34B
حجم مبنا:2.6M
28,91031,950
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
155
31,000
31,460
7002
2149,938
30,920
31,470
20,0001
11,510
30,840
31,490
2,3002
312,692(21%)
94(93%)
حجمحقیقیتعداد
858,624(57%)
205(96%)
1,188,465(79%)
7(7%)
حجمحقوقیتعداد
642,533(43%)
8(4%)
سرانه خرید حقیقی: 102,090,611 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.79سرانه فروش حقیقی: 128,542,295 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.26
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
10
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
5
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت320,19621,07022,75022,683-
حمایت222,68323,12023,31025,250-
حمایت126,91627,79023,87026,83692,790
P29,40329,84029,40329,403-
مقاومت133,63634,51038,42931,97094,230
مقاومت236,12336,56038,98933,556-
مقاومت340,35641,23039,55036,123-


آخرین اخبار بفجر

نمایش اخبار قدیمی‌تر