خرینگ

رینگ‌سازی‌مشهد

1400/07/28 11:15:43
پایانی:32,230
(-3.56%)
آخرین:32,340
(-3.23%)

تعداد معاملات:601
حجم:733,729
ارزش معاملات:23.65B
حجم مبنا:459,841
31,75035,090
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1897
31,950
32,340
4,4944
11,559
31,940
32,370
9,5191
21,286
31,930
32,380
3121
727,493(99%)
258(100%)
حجمحقیقیتعداد
737,493(100%)
188(100%)
10,000(1%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 90,880,230 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.72سرانه فروش حقیقی: 126,432,975 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.39
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
3
خرید
13
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
3
خرید
6
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,8631,4806,77516,836-
حمایت216,83615,6458,54124,927-
حمایت125,04322,66010,30529,92598,930
P38,01636,82538,01638,016-
مقاومت146,22343,84056,19446,107100,610
مقاومت259,19658,00557,95851,105-
مقاومت367,40365,02059,72559,196-


آخرین اخبار خرینگ

نمایش اخبار قدیمی‌تر