خرینگ

رینگ‌سازی‌مشهد

1400/03/26 00:06:13
پایانی:46,670
(-0.23%)
آخرین:44,450
(-4.98%)

تعداد معاملات:19
حجم:14,811
ارزش معاملات:658M
حجم مبنا:318,810
44,45049,110
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
44,450
2,452,747477
000
44,460
4,8292
000
44,470
2,3011
14,811(100%)
17(100%)
حجمحقیقیتعداد
14,811(100%)
2(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 40,660,551 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.12سرانه فروش حقیقی: 345,614,685 تومانقدرت فروش حقیقی: 8.50
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
13
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت336,26635,23036,80040,443-
حمایت240,44339,92537,32342,842-
حمایت142,54641,51037,84644,324133,950
P46,72346,20546,72346,723-
مقاومت148,82647,79051,45349,122133,950
مقاومت253,00352,48551,97650,604-
مقاومت355,10654,07052,50053,003-


آخرین اخبار خرینگ

نمایش اخبار قدیمی‌تر