کایتا

ایتالران‌

1400/08/01 18:19:40
پایانی:9,383
(0%)
آخرین:9,655
(2.89%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1M
9,1029,664
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
445,702
9,852
000
15,000
9,761
000
12,500
9,760
000
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
3
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
2
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39,2929,2729,3369,439-
حمایت29,4399,4299,3579,537-
حمایت19,5479,5279,3789,59728,965
P9,6949,6849,6949,694-
مقاومت19,8029,7829,9319,79228,965
مقاومت29,9499,9399,9529,852-
مقاومت310,05710,0379,9739,949-


آخرین اخبار کایتا

نمایش اخبار قدیمی‌تر