كايتا

ايتالران‌

1400/03/28 19:56:45
پایانی:9,317
(0%)
آخرین:9,592
(2.95%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1.07M
9,0389,596
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
583,224
9,596
000
000000
000000
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
2
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39,2919,2669,3209,424-
حمایت29,4249,4119,3389,506-
حمایت19,5089,4839,3569,55828,776
P9,6419,6289,6419,641-
مقاومت19,7259,7009,8279,72328,776
مقاومت29,8589,8459,8459,775-
مقاومت39,9429,9179,8639,858-


آخرین اخبار کایتا

نمایش اخبار قدیمی‌تر