غپآذر

شير پگاه آذربايجان شرقي

1400/07/30 23:22:46
پایانی:41,360
(-4.27%)
آخرین:41,349
(-4.3%)

تعداد معاملات:362
حجم:485,308
ارزش معاملات:20.07B
حجم مبنا:362,670
41,04845,368
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
41,350
1501
000
41,366
4711
000
41,399
7662
739,053(99%)
188(99%)
حجمحقیقیتعداد
712,937(95%)
198(99%)
9,884(1%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
36,000(5%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 162,591,660 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.09سرانه فروش حقیقی: 148,924,617 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.92
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
10
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
7
خرید
5
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت318,14216,96821,03127,443-
حمایت227,44326,85622,38733,652-
حمایت134,39633,22223,74137,487123,445
P43,69743,11043,69743,697-
مقاومت150,65049,47658,95649,906125,641
مقاومت259,95159,36460,31053,741-
مقاومت366,90465,73061,66659,951-


آخرین اخبار غپآذر

نمایش اخبار قدیمی‌تر