بخاور

بيمه زندگي خاورميانه

1400/07/29 05:57:56
پایانی:4,478
(-0.15%)
آخرین:4,562
(1.71%)

تعداد معاملات:228
حجم:2.34M
ارزش معاملات:10.5B
حجم مبنا:3.34M
4,2614,709
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
17,000
4,530
4,599
3,0001
1385
4,512
4,600
10,0001
12,222
4,511
4,603
7,7001
2,348,508(100%)
55(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,015,123(86%)
78(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
333,385(14%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 191,211,251 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.65سرانه فروش حقیقی: 115,688,728 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.61
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
10
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,5451,2511,8032,942-
حمایت22,9422,7951,9873,785-
حمایت13,7523,4582,1714,30613,522
P5,1495,0025,1495,149-
مقاومت15,9595,6656,9525,99213,802
مقاومت27,3567,2097,1366,513-
مقاومت38,1667,8727,3207,356-


آخرین اخبار بخاور

نمایش اخبار قدیمی‌تر