ثنظام

س. ساختماني نظام مهندسي ايران

1400/07/30 23:22:46
پایانی:25,764
(-0.23%)
آخرین:25,051
(-2.99%)

تعداد معاملات:6
حجم:29,551
ارزش معاملات:740M
حجم مبنا:372,652
25,05126,599
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
25,051
1,806,990219
000
25,117
60,3237
000
25,191
77,0141
32,872(100%)
7(100%)
حجمحقیقیتعداد
32,872(100%)
2(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 120,987,744 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.29سرانه فروش حقیقی: 423,457,104 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.50
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
4
خرید
9
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-2,872-6,218-1,00610,896-
حمایت210,8969,22373218,859-
حمایت117,97314,6282,46823,77975,153
P31,74230,06931,74231,742-
مقاومت138,81935,47447,63339,70575,153
مقاومت252,58850,91549,36944,625-
مقاومت359,66556,32051,10852,588-


آخرین اخبار ثنظام

نمایش اخبار قدیمی‌تر