تفيرو

مهندسي فيروزا

1400/07/28 10:03:01
پایانی:18,991
(0%)
آخرین:19,754
(4.01%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:60,000
18,61219,370
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
319,620
19,750
000
15,000
19,380
000
7135,578
19,370
000
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
6
خرید
2
خنثی
0
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
6
خرید
1
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
1
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت319,22219,29219,39619,361-
حمایت219,36119,39619,43019,520-
حمایت119,63819,70819,46519,61859,748
P19,77719,81219,77719,777-
مقاومت120,05420,12420,36619,93659,748
مقاومت220,19320,22820,40120,034-
مقاومت320,47020,54020,43620,193-


آخرین اخبار تفیرو

نمایش اخبار قدیمی‌تر