وسينا

بانك سينا

1400/07/29 05:05:51
پایانی:2,385
(0.04%)
آخرین:2,360
(-1%)

تعداد معاملات:292
حجم:5.08M
ارزش معاملات:12.13B
حجم مبنا:10.15M
2,2652,503
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
215,152
2,360
2,365
4131
14,000
2,344
2,370
7,6151
12,200
2,342
2,373
50,0002
4,209,531(83%)
120(98%)
حجمحقیقیتعداد
3,987,400(78%)
128(97%)
875,098(17%)
3(2%)
حجمحقوقیتعداد
1,097,229(22%)
4(3%)
سرانه خرید حقیقی: 83,664,428 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.13سرانه فروش حقیقی: 74,296,476 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.89
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
1
خرید
3
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38336899671,534-
حمایت21,5341,4621,0601,960-
حمایت11,9471,8031,1532,2237,040
P2,6482,5762,6482,648-
مقاومت13,0612,9173,5663,0747,148
مقاومت23,7623,6903,6593,337-
مقاومت34,1754,0313,7523,762-


آخرین اخبار وسینا

نمایش اخبار قدیمی‌تر