وسینا

بانک سینا

1400/03/29 10:29:21
پایانی:2,413
(0.33%)
آخرین:2,386
(-0.79%)

تعداد معاملات:226
حجم:6.32M
ارزش معاملات:15.3B
حجم مبنا:10.15M
2,2852,525
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
3159,584
2,386
2,390
2,3881
3122,529
2,385
2,399
5,0591
252,500
2,383
2,400
31,0403
2,705,434(42%)
85(97%)
حجمحقیقیتعداد
6,464,867(100%)
90(100%)
3,759,433(58%)
3(3%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 76,802,496 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.44سرانه فروش حقیقی: 173,330,267 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.26
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
17
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,3321,3141,4921,705-
حمایت21,7051,6961,5511,976-
حمایت12,0432,0251,6102,1447,115
P2,4162,4072,4162,416-
مقاومت12,7542,7363,1512,6877,232
مقاومت23,1273,1183,2102,855-
مقاومت33,4653,4473,2693,127-


آخرین اخبار وسینا

نمایش اخبار قدیمی‌تر