دی

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
4
خرید
9
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
4
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-50,692-52,044-40,046-25,346-
حمایت2-25,346-26,022-36,044-7,014-
حمایت1-2,702-4,054-32,0464,31158,319
P22,64321,96822,64322,643-
مقاومت145,28743,93671,92840,97559,823
مقاومت270,63369,95875,92652,301-
مقاومت393,27791,92679,92870,633-

آخرین اخبار دی

نمایش اخبار قدیمی‌تر