ساروج

بین المللی ساروج بوشهر

1400/03/29 09:58:24
پایانی:15,863
(-0.12%)
آخرین:15,999
(0.73%)

تعداد معاملات:8
حجم:41,537
ارزش معاملات:647M
حجم مبنا:629,604
15,40716,359
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1763
15,650
15,960
3591
132,500
15,563
15,970
38,3952
11,100
15,562
15,998
5,0001
41,537(100%)
6(100%)
حجمحقیقیتعداد
41,537(100%)
4(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 109,816,905 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.67سرانه فروش حقیقی: 164,725,357 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.50
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
15
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت311,72411,34112,09113,607-
حمایت213,60713,41512,34114,752-
حمایت114,72314,34012,59115,46047,142
P16,60616,41416,60616,606-
مقاومت117,72217,33919,08817,75147,341
مقاومت219,60519,41319,33818,459-
مقاومت320,72120,33819,58819,605-


آخرین اخبار ساروج

نمایش اخبار قدیمی‌تر