ساروج

بين المللي ساروج بوشهر

1400/07/29 05:00:40
پایانی:16,596
(-0.57%)
آخرین:16,500
(-1.15%)

تعداد معاملات:36
حجم:187,780
ارزش معاملات:3.07B
حجم مبنا:602,555
16,19217,192
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2355,454
16,500
16,770
2,0001
130,657
16,250
16,776
5,1872
2140,868
16,192
16,778
5,0001
18,764(10%)
12(75%)
حجمحقیقیتعداد
187,780(100%)
18(100%)
169,016(90%)
4(25%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 25,950,612 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.15سرانه فروش حقیقی: 173,133,160 تومانقدرت فروش حقیقی: 6.67
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
10
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت312,38811,98912,74114,290-
حمایت214,29014,09012,99215,438-
حمایت115,39514,99613,24216,14849,472
P17,29717,09717,29717,297-
مقاومت118,40218,00319,75718,44550,060
مقاومت220,30420,10420,00719,155-
مقاومت321,40921,01020,25820,304-


آخرین اخبار ساروج

نمایش اخبار قدیمی‌تر