حآسا

آسيا سير ارس

1400/07/29 04:39:50
پایانی:15,675
(4.13%)
آخرین:15,520
(3.1%)

تعداد معاملات:1,426
حجم:4.24M
ارزش معاملات:66.58B
حجم مبنا:956,938
14,30015,804
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1340
15,500
15,520
5021
44,000
15,465
15,521
32,8681
1860
15,461
15,660
1,0602
4,247,721(100%)
535(100%)
حجمحقیقیتعداد
4,247,721(100%)
508(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 124,454,255 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.95سرانه فروش حقیقی: 131,068,950 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.05
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
11
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-2,730-4,649-1,2875,912-
حمایت25,9124,952-16611,048-
حمایت110,7168,79795314,22146,378
P19,35818,39819,35819,358-
مقاومت124,16222,24330,08624,49447,128
مقاومت232,80431,84431,20627,667-
مقاومت337,60835,68932,32732,804-


آخرین اخبار حآسا

نمایش اخبار قدیمی‌تر