حآسا

آسیا سیر ارس

1399/10/24 15:28:07
پایانی:52,090
(-2.41%)
آخرین:50,711
(-4.99%)

تعداد معاملات:5,969
حجم:11.97M
ارزش معاملات:623B
حجم مبنا:868,086
50,71156,047
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1200
50,270
50,711
2,466,938346
1103
50,163
50,715
4182
000
50,720
5,1203
11,364,507(95%)
2,700(100%)
حجمحقیقیتعداد
11,320,689(95%)
1,941(100%)
606,182(5%)
2(0%)
حجمحقوقیتعداد
650,000(5%)
3(0%)
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
9
خرید
8
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
7
خرید
5
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-6,935-3,4495,5777,633-
حمایت27,6339,3758,58821,425-
حمایت129,17232,65711,59629,947152,133
P43,74045,48243,74043,740-
مقاومت165,27968,76489,82557,532156,712
مقاومت279,84781,58992,83366,054-
مقاومت3101,386104,87195,84479,847-


آخرین اخبار حآسا

نمایش اخبار قدیمی‌تر