سمایه

بانک سرمایه

1400/03/29 09:58:57
پایانی:4,138
(-2.97%)
آخرین:4,138
(-2.97%)

تعداد معاملات:413
حجم:6.05M
ارزش معاملات:25.04B
حجم مبنا:2.34M
4,1384,392
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,800
4,000
4,138
357,83312
000
4,139
11,2301
000
4,155
2,8001
2,628,518(44%)
136(99%)
حجمحقیقیتعداد
6,028,518(100%)
193(100%)
3,400,000(56%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 79,976,525 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.62سرانه فروش حقیقی: 129,253,924 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.62
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
12
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,9542,8543,0733,492-
حمایت23,4923,4423,1463,826-
حمایت13,8303,7303,2194,03312,504
P4,3684,3184,3684,368-
مقاومت14,7064,6065,1164,70212,746
مقاومت25,2445,1945,1894,909-
مقاومت35,5825,4825,2635,244-


آخرین اخبار سمایه

نمایش اخبار قدیمی‌تر