شفارس

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
6
خرید
11
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
3
خرید
8
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
3
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت329,04630,01533,73735,523-
حمایت235,52336,00734,97941,211-
حمایت143,93644,90536,21944,725157,050
P50,41350,89750,41350,413-
مقاومت158,82659,79568,48056,101157,050
مقاومت265,30365,78769,72059,615-
مقاومت373,71674,68570,96265,303-

آخرین اخبار شفارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر