فزرين

زرين معدن آسيا

1400/04/03 08:38:24
پایانی:15,537
(4.69%)
آخرین:15,582
(5%)

تعداد معاملات:2,260
حجم:12.29M
ارزش معاملات:190B
حجم مبنا:965,438
14,09815,582
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,144
15,581
15,582
42,2233
142,767
15,570
16,464
66,1531
11,285
15,500
16,750
17,5001
12,205,587(99%)
968(100%)
حجمحقیقیتعداد
11,990,589(98%)
765(100%)
85,002(1%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
300,000(2%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 195,907,236 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.80سرانه فروش حقیقی: 243,526,511 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.24
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
7
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
4
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-741-2,2776996,747-
حمایت26,7475,9791,69211,295-
حمایت111,1649,6292,68414,10546,176
P18,65317,88518,65318,653-
مقاومت123,07021,53528,47923,20146,746
مقاومت230,55929,79129,47126,011-
مقاومت334,97633,44130,46430,559-


آخرین اخبار فزرین

نمایش اخبار قدیمی‌تر