خراسان

پتروشيمي خراسان

1400/07/29 06:23:58
پایانی:110,250
(-4.28%)
آخرین:109,440
(-4.99%)

تعداد معاملات:1,319
حجم:976,985
ارزش معاملات:107B
حجم مبنا:715,965
109,440120,940
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,000
109,070
109,440
9,7939
148
105,500
109,450
5,0001
151
100,710
109,500
2,0793
464,076(48%)
373(98%)
حجمحقیقیتعداد
976,985(100%)
384(100%)
512,909(52%)
6(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 137,169,916 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.49سرانه فروش حقیقی: 280,501,552 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.04
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
10
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
5
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت344,96047,94058,19062,480-
حمایت262,48063,97061,60978,142-
حمایت185,96088,94065,02487,818328,320
P103,480104,970103,480103,480-
مقاومت1126,960129,940153,855119,142333,880
مقاومت2144,480145,970157,270128,818-
مقاومت3167,960170,940160,690144,480-


آخرین اخبار خراسان

نمایش اخبار قدیمی‌تر