خراسان

پتروشيمي خراسان

1400/04/03 05:19:57
پایانی:61,680
(2.68%)
آخرین:63,040
(4.94%)

تعداد معاملات:371
حجم:1.17M
ارزش معاملات:72.4B
حجم مبنا:715,965
57,07063,070
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1500
62,750
63,040
331
12,000
62,650
63,050
1821
11,500
62,600
63,060
3821
914,964(78%)
128(98%)
حجمحقیقیتعداد
706,512(60%)
103(94%)
258,905(22%)
3(2%)
حجمحقوقیتعداد
467,357(40%)
6(6%)
سرانه خرید حقیقی: 440,898,277 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.04سرانه فروش حقیقی: 423,084,079 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.96
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
12
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
10
خرید
5
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت342,96641,96545,47750,993-
حمایت250,99350,49246,64956,360-
حمایت157,01656,01547,81959,676186,720
P65,04364,54265,04365,043-
مقاومت171,06670,06578,26070,410189,180
مقاومت279,09378,59279,43073,726-
مقاومت385,11684,11580,60279,093-


آخرین اخبار خراسان

نمایش اخبار قدیمی‌تر