وسبحان

سرمایه گذاری سبحان

1400/07/27 22:33:57
پایانی:2,846
(1.71%)
آخرین:2,918
(4.28%)

تعداد معاملات:347
حجم:4.53M
ارزش معاملات:12.94B
حجم مبنا:5.15M
2,6592,937
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
150,000
2,861
2,910
50,0001
4445,000
2,860
2,918
53,2711
110,000
2,852
2,919
50,0001
3,637,655(80%)
69(95%)
حجمحقیقیتعداد
4,411,509(97%)
155(99%)
898,854(20%)
4(5%)
حجمحقوقیتعداد
125,000(3%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 150,040,088 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.85سرانه فروش حقیقی: 81,000,997 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.54
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
9
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
4
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,5451,4041,6342,147-
حمایت22,1472,0761,7112,499-
حمایت12,4662,3251,7882,7168,405
P3,0682,9973,0683,068-
مقاومت13,3873,2463,7833,4208,526
مقاومت23,9893,9183,8603,637-
مقاومت34,3084,1673,9373,989-


آخرین اخبار وسبحان

نمایش اخبار قدیمی‌تر