وسبحان

سرمايه گذاري سبحان

1400/04/03 08:12:16
پایانی:2,439
(-0.93%)
آخرین:2,490
(1.13%)

تعداد معاملات:873
حجم:23.86M
ارزش معاملات:58.21B
حجم مبنا:6.15M
2,3392,585
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
113,000
2,485
2,493
362,6143
14,000
2,483
2,499
202,9002
120,000
2,470
2,500
644,26812
17,162,606(72%)
192(98%)
حجمحقیقیتعداد
22,263,738(93%)
261(99%)
6,707,132(28%)
4(2%)
حجمحقوقیتعداد
1,606,000(7%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 218,018,729 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.05سرانه فروش حقیقی: 208,050,793 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.95
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
8
خرید
14
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
7
خرید
9
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,4281,4641,6351,734-
حمایت21,7341,7521,6921,995-
حمایت12,1122,1481,7492,1567,380
P2,4182,4362,4182,418-
مقاومت12,7962,8323,2302,6797,470
مقاومت23,1023,1203,2872,840-
مقاومت33,4803,5163,3453,102-


آخرین اخبار وسبحان

نمایش اخبار قدیمی‌تر