كبافق

معادن‌ بافق‌

1400/07/30 23:28:03
پایانی:38,750
(-3.91%)
آخرین:38,700
(-4.04%)

تعداد معاملات:845
حجم:1.22M
ارزش معاملات:47.59B
حجم مبنا:486,000
38,32042,340
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
27,524
38,360
38,700
5,2701
18,313
38,350
38,770
8591
1524,825
38,320
38,780
1501
1,028,396(84%)
360(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,228,083(100%)
273(100%)
199,687(16%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 110,695,402 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.64سرانه فروش حقیقی: 174,315,810 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.57
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
15
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
8
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت324,43323,85026,32529,966-
حمایت229,96629,67527,15033,748-
حمایت134,33333,75027,97536,084115,340
P39,86639,57539,86639,866-
مقاومت144,23343,65049,42443,648117,520
مقاومت249,76649,47550,24945,984-
مقاومت354,13353,55051,07549,766-


آخرین اخبار کبافق

نمایش اخبار قدیمی‌تر